AŞAĞIDAKİ ALANLARI DOLDUR VE ONAY VER

Aşağıdaki bilgileri okuyun, ardından kaydırma çubuğunu aşağı kaydırarak aşağıdakileri kabul edin.

Yukarıdaki formun doldurulması zorunlu olmayıp herhangi bir yasal yükümlülük teşkil etmez, ancak gerekli bilgiler ile doldurulmadığı ve aşağıdaki izinler verilmediği takdirde ticari bilgiler gönderilemez.

Veriler (adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, adres) Gostyń (63-800) ul. Wrocławska 145 adresinde mukim, Poznań Nowe Miasto ve Wilda – 9. Poznań Asliye Mahkemesi Milli Mahkeme Sicili’nin Ticari Bölümü tarafından tutulan İşletmeler Siciline 0000674026 KRS numarası [Milli Mahkeme Sicili], 696-14-13-485 NIP [Polonya Cumhuriyeti Vergi Numarası], 410348770 REGON numarası [Polonya Cumhuriyeti Ulusal Ticaret Sicil Numarası] altında kaydedilen, rodo@mann-hummel-ft.pl e-posta adresini kullanan MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Şirketi tarafından yönetilecektir.

Verileriniz; Veri Yöneticisi dışında e-posta adreslerinin yönetimi, bülten ve ticari bilgilerin analizi, gönderimi ve hazırlığı ile ilgili hizmet sağlayıcılarına iletilebilir [kişisel veriler işleme faaliyeti emanet edilen tüzel kişilikler]. Verileriniz; ilgilendiğiniz ürünlerin kapsamı ve düzeyi konusunda bilgi alan ve ilgilenebileceğiz hizmetlerin ve ürünlerin kapsamını belirten yazılımlar ve uygulamalar ile Veri Yöneticisi tarafından otomatik karar verme işlemine tabi tutulacaktır.

TİCARİ BİLGİLERİN GÖNDERİMİNİN YAPILMASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLETME FAALİYETİNE ONAYI
Kişisel verilerimin yukarıda bilgileri verilen Veri Yöneticisi MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) tarafından hizmetten faydalandığım sürece ürünleri, faaliyetleri ve mevcut promosyon ve tematik kampanyaları ile ilgili ticari bilgileri ve e-bülten gönderme amacı için işlenmesine izin veriyorum. İşbu onay işlemi rızam ile gerçekleşir ve verilerime ulaşma, düzeltme, silme veya kullanım sınırlama hakkı, veriler işleme faaliyetine karşı çıkma hakkı, verileri taşıma hakkı, denetleyici makamlara (Genel Kişisel Veriler Koruma Müfettişi/ Kişisel Veriler Koruma Dairesi Başkanı) şikâyette bulunma hakkı ile ilgili bilgi verildiğini beyan ederim. İşbu onay işleminden istediğim zaman yazılı olarak vazgeçebileceğimi, rızamı geri almam durumunda dahi daha önce rızama dayanarak gerçekleşen verileri işleme faaliyetinin hukuka uygun olduğunu kabul ederim. Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar ile Veri Yöneticisi tarafından veri paylaşımından itibaren maksimum 10 yıl boyunca işleme faaliyetine tabi tutulacaktır.

TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARINI KULLANMAYA ONAY
Sipariş edilen ticari bilgileri göndermek amacıyla yukarıda belirtilen bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için telekomünikasyon cihazlarının yukarıda bilgileri verilmiş Veri Yöneticisi (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) tarafından kullanılmasına onay veriyorum.

TİCARİ BİLGİLERİ ALMA ONAYI
Yukarıda belirtilen e-posta adresime ve telefon numarama; yukarıda bilgileri verilmiş Veri Yöneticisi (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) tarafından sunulan ürünler, hizmetler ve mevcut teklifler, düzenlenen promosyon ve tematik kampanyalar ile ilgili ticari bilgilerin gönderilmesine onay veriyorum.

Kayıtlı verileri düzenlemek veya aboneliği iptal etmek için bağlantıya tıklayın