VYPLŇ NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE A ZAŠKRTNI SOUHLAS

Přečti si níže uvedené informace, přetáhni ikonu rolování směrem dolůa zaškrtni souhlasy

Uvedení údajů ve formuláři výše je dobrovolné a nepředstavuje právní povinnost, ale neuvedení těchto údajů a nevyjádření níže uvedených souhlasů povede k znemožnění zasílání obchodních informací.

Správce údajů (což je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název firmy, adresa) bude: MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. se sídlem v Gostyniu (63-800), ul. Wrocławska 145, zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000674026, DIČ (NIP): 696-14-13-485, IČ (REGON): 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl

Příjemce vašich údajů mohou být kromě samotného správce subjekty poskytující správci služby z oblasti spravování e-mailových adres, analytiky, zasílání a přípravy k odeslání výše uvedených newsletterů a obchodních informací [subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání osobních údajů]. Správce bude vaše údaje podrobovat automatizovanému činění rozhodnutí pro získání informací o rozsahu a úrovni zájmu o jeho produkty a pro stanovení rozsahu spolupráce a produktů, které vás mohou zajímat.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů výše uvedeným správcem (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) za účelem zasílání obchodních informací a newsletterů týkajících se jím nabízených produktů, jeho činnosti a aktuálních slevových a tematických akcích po dobu používání služby. Tento souhlas skládám dobrovolně a prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o mi náležejících oprávněních, tedy o právu na přístup k údajům, jejich opravování, odstraňování nebo omezování zpracování a o právu vznést odpor proti zpracování, právu přenášet údaje a také o právu vznést námitky k dozorčímu orgánu, tedy ke Generálnímu inspektorovi ochrany osobních údajů/předsedovi Úřadu ochrany osobních údajů. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím písemného prohlášení a že stažení souhlasu neovlivňuje shodu zpracování, které bylo prováděno na základě tohoto souhlasu před jeho stažením, s právem. Osobní údaje bude zpracovávat Správce ve výše uvedeném případě po dobu nejvýše 10 let od data jejich přenosu.

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Souhlasím s použitím výše uvedeným správcem (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) telekomunikačních koncových zařízení pro vedení výše uvedených informačních a marketingových aktivit za účelem předložení mi objednané obchodní informace.

SOUHLAS S DOSTÁVÁNÍM OBCHODNÍCH INFORMACÍ
Souhlasím s dostáváním obchodních informací týkajících se výrobků, služeb a aktuálních nabídek a slevových a tematických akcí pořádaných výše uvedeném správcem (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Chceš-li upravit zapsané osobní údaje nebo zrušit odběr newsletterů, klikni na odkaz