ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Εξοικειωθείτε με τις παρακάτω πληροφορίες, μετακινήστε το ρυθμιστικόκι εκφράστε την παρακάτω συγκατάθεση

Η παροχή δεδομένων στο παρόν έντυπο είναι εθελοντική και δε συνιστά νομική υποχρέωση, αλλά η μη παροχή αυτών των δεδομένων και η έλλειψη έκφρασης των παρακάτω συναινέσεων έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη δυνατότητας αποστολής εμπορικών πληροφοριών.

Ο διαχειριστής των δεδομένων (δηλ. όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ονομασία εταιρείας, διεύθυνση) θα είναι η εταιρεία MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. με έδρα στο Γκόστυν [Gostyń] (Τ.Κ. 63-800), επί της οδού Βροτσλάβσκα [ul. Wrocławska] 145, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου το οποίο τηρείται από το Πρωτοδικείο Πόζναν - Νόβε Μιάστο ι Βίλντα [Poznań-Nowe Miasto i Wilda] στο Πόζναν [Poznań], Θ΄Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου KRS, υπό τον αριθμό: KRS 0000674026, ΑΦΜ: 696-14-13-485 Στατιστικός αριθμός επιχείρησης (REGON): 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl

Ο παραλήπτης των δεδομένων σας, εκτός από τον ίδιο τον Διαχειριστή, μπορεί να είναι τα υποκείμενα που παρέχουν υπηρεσίες στον Διαχειριστή στο πλαίσιο της διαχείρισης των διευθύνσεων e-mail, των αναλυτικών στοιχείων, της αποστολής και της προετοιμασίας των newsletter και των εμπορικών πληροφοριών [τα υποκείμενα στα οποία ανατέθηκε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα]. Ο Διαχειριστής θα υποβάλει τα δεδομένα σας σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας προγράμματα και εφαρμογές με σκοπό την παραλαβή πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο και το επίπεδο ενδιαφέροντος για τα προϊόντα του και με σκοπό τον προορισμό του πλαισίου συνεργασίας και των προϊόντων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Εκφράζω τη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου από τον παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), με σκοπό την αποστολή σε μένα εμπορικών πληροφοριών και των newsletter σχετικά με τα προσφερόμενα από αυτόν προϊόντα, τη δραστηριότητά του και τις τρέχουσες δράσεις προώθησης και θεματικές, κατά την περίοδο χρήσης της υπηρεσίας. Υποβάλλω την παρούσα συναίνεσή μου εθελοντικά και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου, δηλαδή για το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα μεταφοράς τους καθώς και για το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή, δηλαδή στον Γενικό Επιθεωρητή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχω συνείδηση ότι η παρούσα συναίνεση μπορεί να αποσυρθεί σε οποιονδήποτε χρόνο μέσω γραπτής μου δήλωσης, ενώ η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη συμβατότητα με τον νόμο της επεξεργασίας η οποία έγινε βάσει της παρούσας συναίνεσης, πριν από την απόσυρσή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή με τον προαναφερόμενο σκοπό για μια περίοδο το μέγιστο 10 ετών από την ημερομηνία παράδοσής τους.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Εκφράζω τη συγκατάθεσή μου στη χρήση από τον παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) των τερματικών συσκευών τηλεπικοινωνίας για εκτέλεση ενημερωτικών δράσεων και δράσεων μάρκετινγκ με σκοπό να μου παρουσιάσει τις εμπορικές πληροφορίες τις οποίες παρήγγειλα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Εκφράζω τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην παραπάνω διεύθυνσή μου e-mail και στο τηλέφωνο εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τρέχουσες δράσεις προώθησης και τις θεματικές που διοργανώνονται από τον παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k).

Για να επεξεργαστείτε τα καταγεγραμμένα δεδομένα ή να διαγράψετε τη συνδρομή κάντε κλικ στον σύνδεσμο